top of page

PROJE/İNŞAAT YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

GÜNARDA A.Ş. Türkiye'deki ilk inşaat yönetimi danışmanlık hizmetleri vermeye başlamış firmadır. 

Kamu kuruluşları, belediyeler ve özel işletmeler ile yüklenici firmaların yürüttükleri inşaat projelerinde süre, kaynak ve maliyetlerin planlama, izleme ve denetimlerini yaparak yatırımların zamanında, bütçesinde ve beklenen kalitede tamamlanması çalışmalarında işverenlere bir üçüncü  taraf olarak, tarafsız, bağımsız ve şeffaf biçimde rehberlik yapan, destek olan bir niş hizmet üretmektedir. Yüklenicilerin yönetim kademesine raporlama yaparak etkin bir yönetim yapılması sağlanmaktadır. Şantiyelere düzenli ziyaretler yapılmakta ve işin ilerlemesinin ne kadar plana uygun gittiği denetlenmekte, raporlanmakta ve yönetime önerilerde bulunulmaktadır.

Bu kapsamda yapılan hizmetlerden örnekler:

  • Barajlar,

  • Altyapı projeleri,

  • İş merkezleri,

  • Alışveriş merkezleri,

  • Toplu konutlar,

  • Eğitim merkezleri

  • Sanayi tesisleri

  • Turizm tesisleri

 
bottom of page