top of page

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

GÜNARDA A.Ş. İnşaat sektörüne özgü, sektörün gelişmesine katkı vermek üzere, yönetim danışmanlığı hizmetlerini vermektedir. Geniş kapsamlı bu başlık altında sektördeki firmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, rekabet gücünün artırılması, ekonomik ama etkin yapım yönetim tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla bu hizmetler her firmaya özel verilmektedir. Bu nedenle tercihan firmaların önce İnşaat Yönetimi danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmakta, buradan elde edilen bilgiler çerçevesinde firmaya özel bir yönetim tasarımı yapılmaktadır.

Bu hizmetler kapsamında şirketlerin kalite yönetim sistemlerinin tasarlanması, prosedürlerin, iş yapış şekillerinin tasarlanması, süreç haritalarının oluşturulması gibi çalışmalar şirket sorumluları ile birlikte yürütülmektedir. 

Bu kapsamda yapılan hizmetlerden örnekler:

  • Kalite yönetim sistemlerinin kurulması

  • Yönetici Eğitimlerinin verilmesi

  • Seminerler Düzenlenmesi

  • Aile şirketlerinin yeniden yapılanması

  • Aile anayasası çalışmalarının yürütülmesi

Bu çalışmaların dışında yine firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda destek hizmetler verilmektedir. Örneğin, İhalelere ve/veya ihalelere verilecek tekliflere ilişkin:

  • Fizibilite çalışmalarının yapılması,

  • Teknik şartnamelerin hazırlanması

  • Teklif hazırlığı yapılması veya yönetilmesi

  • Yapım Yöntemlerinin geliştirilmesi

 
 
bottom of page